Tin Trường
12:07 NGÀY 10/07/2017
Hướng dẫn điều chỉnh Nguyện vọng xét tuyển thi THPT Quốc gia 2017
- Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức trực tuyến.
(Số nguyện vọng đăng kí hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng số nguyện vọng đăng kí lúc đầu)
- Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng.
(Số nguyện vọng đăng kí nhiều hơn số nguyện vọng đăng kí lúc đầu)
 - Video hướng dẫn chi tiết.
Lưu ý: Thời gian thử nghiệm thay đổi Nguyện vọng trực tuyến từ ngày 09/07/2017 đến ngày 11/07/2017. Thời gian chính thức mở hệ thống để chỉnh sửa nguyện vọng bắt đầu từ ngày 15/07/2017 đến ngày 21/07/2017 đối với trực tuyến và từ 15/07/2017 đến ngày 23/07/2017 đối với hình thức dùng phiếu thay đổi nguyện vọng.
Bài viết cùng chủ đề