Tin Trường
18:06 NGÀY 29/06/2017
Thông báo về việc đấu thầu căn tin, nhà xe, photo tại trường THPT Nguyễn Trung Trực
Trường THPT Nguyễn Trung Trực thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường có nhu cầu đấu giá dịch vụ Căn tin phục vụ ăn uống, Nhà xe, photo xin liên hệ tại Văn phòng nhà trường để đăng ký thủ tục tham dự đấu thầu.
- Tải Đơn đăng kí mời thầu tại đây:
Bài viết cùng chủ đề