Tin Công đoàn
00:08 NGÀY 17/08/2015
Chùm ảnh Ngày hội văn hóa ẩm thực chiều 25 tháng chạp tại trường THPT NTT

1. Phần trò chơi:

Khán giả

Trò chơi vượt sông

 

Trò chơi nhảy Disco ghế

Trao giải cho các vận động viên chiến thắng trong trò chơi vượt sông

Trao giải cho các vận động viên chiến thắng trong trò chơi nhảy Disco ghế.

2. Phần ẩm thực:

Tổ GDTC-QPAN

Tổ Ngoại Ngữ

Tổ Hóa -Sinh - CN

Tổ Toán

Tổ Văn phòng

Tổ Sử  - Địa - GDCD

Tổ Ngữ Văn

 

Trao giải cho các tổ có món ăn ngon và trình bày đẹp nhất.

Bài viết cùng chủ đề