Đảng ủy
00:08 NGÀY 17/08/2015
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRUNG TRỰC
TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014

    Ngày 4 tháng 4 năm 2014, Đảng ủy trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực đã triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đối với làm” trong Đảng bộ và nhà trường.

   Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhà trường, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

   Về tinh thần trách nhiệm, ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình. Nếu làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy… là không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, mọi công tác, mọi hoàn cảnh đều phải có tinh thần trách nhiệm.

   Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; thực hiện đúng đường lối quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, thấu hiểu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người thấu hiểu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm tròn nhiệm vụ. Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi là trái hẳn với tinh thần trách nhiệm.

   Về chủ nghĩa cá nhân: Theo Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên không phải cứ viết lên trên trán mình 2 chữ “cộng sản” là được nhân dân yêu mến, mà phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, chống sa vào chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là “địch nội xâm”, một trong những nguy cơ đe dọa tồn vong của Đảng. “Địch bên ngoài không đáng sợ, địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá từ trong phá ra”.

   Chủ nghĩa cá nhân luôn biến hóa “muôn hình vạn trạng”, bởi thế có nhiều người mơ hồ (hoặc cố ý mơ hồ), cho rằng đó là căn bệnh người khác mắc phải, còn mình thì không. Người nhấn mạnh: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác” và Người chỉ ra 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân cần nhận diện và phòng chống: Bệnh quan liêu, bệnh tham lam, bệnh lười biếng, bệnh kiêu ngạo; bệnh “hữu danh, vô thực” (loại bệnh có biểu hiện là làm được ít nhưng báo cáo, khoe khoang thì nhiều); bệnh cận thị (loại bệnh có biểu hiện là chỉ để ý thấy cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng); bệnh tỵ nạnh; bệnh xu nịnh và a dua và bệnh kéo bè, kéo cánh. Chừng nào còn chủ nghĩa cá nhân nó sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc, làm mất lòng tin cậy của dân với Đảng. “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định ngày hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và con người nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Và Người khẳng định rằng, chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng, cái gì trái với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng song hành với quyết tâm đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân bên trong mỗi người đảng viên.

   Nói đi đôi với làm, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo. Ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức. Hồ Chí Minh cho rằng “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sáng còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo.

   Khi nước nhà vừa giành được độc lập năm 1945, đứng trước nạn đói đang đến gần, Bác kêu gọi toàn dân diệt “giặc đói” bằng một hành động cụ thể, mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy số gạo đó cứu những người bị đói và chính Người đã làm gương thực hiện trước. Hồ Chí Minh từng dạy: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần kiệm trước đã. Trước hết mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về 3 mặt: Tinh thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó”. Người nhắc nhở đảng viên: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Tự mình phải chính trước, mới giúp người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

   Người chủ trương “Lấy người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau, là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trước dân cả về lời nói và việc làm; phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà dân đặt ra, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo đức mới. Chính tấm gương “lời nói đi đôi với việc làm” của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay bằng những việc làm tốt, dù nhỏ nhưng có ích cho sự nghiệp chung. Nói một cách khác, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm là đòi hỏi cấp bách đối với mỗi chúng ta hôm nay.Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm có ý nghĩa rất to lớn và là việc làm quan trọng, cần thiết đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; tạo bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

   Qua đó, xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và bản đăng ký cá nhân.   

       Đối với tập thể, sau khi học tập Đảng ủy phối hợp với Ban giám hiệu, Ban chấp hành công Đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chuyên đề. Nội dung kế hoạch thực hiện đảm bảo tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước; lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế ở đơn vị có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XI).

       Đối với cá nhân, nêu rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, vị trí việc làm; Liên hệ nội dung chuyên đề, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân; Đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó và đề ra nội dung đăng ký làm theo sao cho thiết thực, khả thi.

   Sau 10 ngày triển khai học tập, 100% Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Trường đã tích cực đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2014.

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề