giường sắt giá rẻ  giường sắt giường sắt đẹp  giường sắt tại tphcm

Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Lịch mở cửa hàng tuần
00:08 NGÀY 17/08/2015
THÔNG TIN THƯ VIỆN

LỊCH MỞ CỬA THƯ VIỆN

(NĂM HỌC 2014 – 2015)

 

 

 

THỨ

THỨ 2

 THỨ 3

 THỨ 4

 THỨ 5

 

 

THỨ 6

 

 

 THỨ 7

BUỔI

SÁNG

Từ 7h–11h

Từ 7h–11h

Từ 7h–11h

Từ 7h–11h

Từ 7h–11h

Từ 7h–11h

CHIỀU

Làm CT chuyên môn

Làm CT chuyên môn

Làm CT chuyên môn

NGHỈ

Làm CT chuyên môn

NGHỈ

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Rạch Giá, ngày  11 tháng 8  năm 2014

                                                                   THƯ VIỆN

Bài viết cùng chủ đề